Oznamy

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko Prievidza

 

ponúka pre školský rok 2016/17  kurzy cudzích jazykov 
 
Anglický jazyk - ročník prvý,druhý, tretí, štvrtý, piaty,šiesty a siedmy
 
Nemecký jazyk - prvý,druhý, tretí, štvrtý, piaty,šiesty
 
V prípade dostatočného záujmu ponúkame  aj kurzy  ruského, španielskeho a franzúzskeho jazyka.

Neváhajte a kontaktujte nás.

 

 

Poplatok za štúdium na JŠ treba zaplatiť  prevodom na účet

· č. účtu SK1481800000007000506804

· variabilný symbol: 09012016 (platba za september 2015 - január 2016)

· variabilný symbol: 02062016 (platba za február - jún 2016)

· správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča

Kurz 4 hod.
týždenne (spolu 140 vyuč. hodín)

zápisné
(každý školský rok)

školné 1. polrok
(sept - jan)

školné 2. polrok
(feb - jún)

poplatok za postupový test

prepočet

termín platby

pri zápise

pri zápise

od 1. do 28. feb

pri prihlásení sa na test

Dospelí

10 €

125 €

125 €

3,30 €

1,79 € za vyučovaciu hodinu

Študenti do 25 rokov

75 €

75 €

1,07 € za vyučovaciu hodinu

 

 

 

 

 

 

 

Vážení záujemci o štúdium v Jazykovej škole Trenčín, elokované pracovisko Prievidza

 
ešte stále sa môžete prihlásiť na štúdium cudzích jazykov v našej jazykovej škole.
V prípade záujmu sa obraťte mailom na PhDr. T.Šteiningerovú    tatianasteiningerova@gmail.com , ktorá Vám poskytne všetky potrebné informácie.

 

Jazyková škola Trenčín, elokované pracovisko Prievidza

ponúka pre školský rok 2015/16  kurzy cudzích jazykov 
 
Anglický jazyk - ročník prvý,druhý, tretí, štvrtý, piaty,šiesty a siedmy
 
Nemecký jazyk - prvý,druhý, tretí, štvrtý, piaty
 
 
V prípade dostatočného záujmu ponúkame  aj kurzy  ruského, španielskeho a franzúzskeho jazyka.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodín 2015/16

Anglický jazyk

 

Tr. Deň Hod.
4.A Ut-Št 16.00-17.30
4.A/II Ut-Št 17.30-18.00
5.A Št 15.35-18.40
6.A Po-St 16.00-17.30
7.A St-Št 15.00-17.30
 

Nemecký jazyk

Tr. Deň Hod.
     
5.A St-Št 16.00-17.30